• Bruk av utmelkingsdata fra mjølkerobot i avlsarbeidet 

      Bugten, Heidrun Kjøren (Master thesis, 2013-09-23)
      Det er så langt ikke blitt gjort noen undersøkelse utmelkingshastighet basert på data fra melkerobot blant Norsk Rødt Fe (NRF). I dag registreres utmelkingshastighet i Kukontrollen av bonden som rask, middels eller ...