• Krav til luminanskontrast i praksis 

      Brunvatne, Tonje (Master thesis, 2015-08-06)
      Denne masteroppgaven handler om krav til luminanskontrast i praksis. Problemstillingen skal svare på hvilke verktøy som egner seg til å beregne luminanskontrast, og hvor egnet disse er. Bakgrunn for oppgaven er kravene ...