• Beregning av lokk, håndberegningsmetoder versus FEM 

      Bruder, Ørjan Myklestad (Master thesis, 2014-08-05)
      Ved dimensjonering av lokk benyttes vanligvis elementmetoden (FEM) til å fastlegge spenning og deformasjon i konstruksjonen. Det finnes flere håndberegningsmetoder for å verifisere FEM-resultatene, men det er lite ...