• Pangenom-studier av genus Enterococcus 

      Brodal, Hans Petter (Master thesis, 2011-09-05)
      Sekvenseringsteknologien er i dag på et stadium som gjør at utfordringene ikke lenger ligger i selve sekvenseringen av genomer, men i det å utnytte og behandle all informasjon fra genomene. Fokuset og tilnærmingen til denne ...