• Alien plants, animals, fungi and algae in Norway: an inventory of neobiota 

   Sandvik, Hanno; Dolmen, Dag; Elven, Reidar; Falkenhaug, Tone; Forsgren, Elisabet; Hansen, Haakon; Hassel, Kristian; Husa, Vivian; Kjærstad, Gaute; Ødegaard, Frode; Pedersen, Hans Christian; Solheim, Halvor; Stokke, Bård Gunnar; Åsen, Per Arvid; Åström, Sandra Charlotte Helene; Brandrud, Tor Erik; Elven, Hallvard; Endrestøl, Anders; Finstad, Anders Gravbrøt; Fredriksen, Stein; Gammelmo, Øivind; Gjershaug, Jan Ove; Gulliksen, Bjørn; Hamnes, Inger Sofie; Hatteland, Bjørn Arild; Hegre, Hanne; Hesthagen, Trygve H.; Jelmert, Anders; Jensen, Thomas Correll; Johnsen, Stein Ivar; Karlsbakk, Egil; Magnusson, Christer; Nedreaas, Kjell Harald; Nordén, Björn; Oug, Eivind; Pedersen, Oddvar; Pedersen, Per Anker; Sjøtun, Kjersti; Skei, Jon Kristian; Solstad, Heidi; Sundheim, Leif; Swenson, Jon; Syvertsen, Per Ole; Talgø, Venche; Vandvik, Vigdis; Westergaard, Kristine Bakke; Wienerroither, Rupert; Ytrehus, Bjørnar; Hilmo, Olga; Henriksen, Snorre; Gederaas, Lisbeth (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   We present the results of an inventory and status assessment of alien species in Norway. The inventory covered all known multicellular neobiota, 2496 in total, 1039 of which were classified as naturalised. The latter ...
  • Boreale lauvskoger i Norge. Naturverdier og udekket vernebehov 

   Framstad, Erik; Gaarder, Geir; Hofton, Tom Hellik; Jordal, John Bjarne; Klepsland, Jon T; Reiso, Sigve (NINA rapport, Research report, 2008)
   Overordnet målsetting med foreliggende prosjekt har vært å skaffe en oversikt over naturverdier knyttet til norske boreale lauvskoger, foreta en typifisering, samt å vurdere udekket vernebehov. Boreal lauvskog spiller en ...
  • Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer, del 1 (2004). Årsrapport for registreringer utført i 2004 

   Blindheim, Terje; Gaarder, Geir; Framstad, Erik; Abel, Kim; Bendiksen, Egil; Brandrud, Tor Erik; Hofton, Tom Hellik; Reiso, Sigve; Svalastog, Dag; Sverdrup-Thygeson, Anne (NINA rapport, Research report, 2005)
  • Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer. Del 2 Årsrapport for registreringer i Midt-Norge 2005 

   Gaarder, Geir; Brandrud, Tor Erik; Klepsland, Jon; Reiso, Sigve; Abel, Kim; Bendiksen, Egil; Heggland, Arne; Sverdrup-Thygeson, Anne; Svalastog, Dag; Fjeldstad, Helge; Hassel, Kristian; Blindheim, Terje (NINA rapport, Research report, 2006)
   I forbindelse med skogvernplaner på Statskog SFs arealer har Norsk institutt for naturforskning (NINA), Stiftelsen Siste Sjanse (SiS) og Miljøfaglig Utredning AS (MU) utført naturfaglige registreringer på 91 lokaliteter ...
  • Rødlister som redskap i forvaltningen av biologisk mangfold i skog - utfordringer og forbedringsmuligheter 

   Blom, Hans H.; Bendiksen, Egil; Brandrud, Tor Erik; Kvamme, Torstein; Ødegaard, Frode; Framstad, Erik (Aktuelt fra Skogforskningen;, Research report, 2004)
   Formålet med rapporten er å foreslå forbedringer i rødlistearbeidet og datainnsamling basert på en gjennomgang av datagrunnlaget for utvalgte skoglevende rødlistearter og måten rødlistearbeidet har vært gjennomført på. Vi ...
  • Samsvar mellom MiS og naturtypedata 

   Brandrud, Tor Erik; Sverdrup-Thygeson, Anne (NINA rapport, Research report, 2008)
   De to biomangfold-kartleggingene som utføres i skog i Norge, Miljøregistrering i skog (MiS), og Naturtypekartlegging (NTK), er sammenliknet for å se på graden av samsvar, og for å se på hva en inkorporering av MiS-data kan ...