• Det teknologiske læringspotensialet for flytende havvind i Norge 

      Braathen, Trine (Master thesis, 2015-06-24)
      Det blir undersøkt om det globale markedet for flytende havvind gir tilstrekkelig læringspotensial til at norsk teknologiindustri kan bli ledende innenfor flytende havvind. Deretter blir det sett på om kompetansen opparbeidet ...