• Rammekonstruksjon for autonom landbruksmaskin 

      Blomberg, Fredrik (Master thesis, 2014-08-06)
      Formålet med oppgaven er å konstruere en ramme til en autonom landbruksmaskin. Landbruket i dag preges av store og tunge maskiner. Landbruksmaskinene vokser i størrelse for å gjøre landbruket mer effektivt. En stor maskin ...