• Potensial for utkraging av hele etasjer i massivtre 

      Bjerk, Ole Marthon Richter (Master thesis, 2015-07-31)
      Ettersom massivtrekonstruksjoner har blitt en mer vanlig del av dagens byggemetode, har det vært et stort fokus på hvor høyt det er mulig å bygge. I den senere tid har arkitekter fattet interesse og etterspurt kompetanse ...