• Mastcelletumor hos engelsk setter - klinisk presentasjon og utfall 

      Bjørnvold, Christiane Henriette Othilie Jarve; Neset, Jørgine; Sagedal, Håkon Dolva (Student paper, others, 2019)
      I denne oppgaven ønsket vi å undersøke hvordan mastcelletumorer (MCT) arter seg hos engelsk setter, og hvordan det går med disse hundene etter at diagnosen er stilt. Bakgrunnen for denne undersøkelsen er at det er registrert ...