• Risikostyring i innovasjonsprosjekter i Bærum kommune 

      Bjørge, Tatyana (Master thesis, 2017)
      Studien som ble gjennomført i forbindelse med masteroppgave hadde fokus på risikostyring i innovasjonsprosesser i Bærum kommune. Bærum kommune er et godt studieobjekt på grunn av dens fremragende innsats i innovasjonsarbeidet. ...