• Førsteårsstudenters hverdagsliv : en kvalitativ studie 

      Birkeland, Linda Berstad (Master thesis, 2021)
      Bakgrunn: Overgangen til å være student ved et universitet kan være en krevende periode i livet, hvor store deler av hverdagslivet endres betraktelig. Det er mange nye inntrykk på kort tid og for noen kan overgangen medføre ...