• Naturlig transformasjon hos Streptococcus pneumoniae 

      Birkeland, Gry (Master thesis, 2011-09-08)
      Denne oppgaven dreier seg om naturlig transformasjon hos Streptococcus pneumoniae. Fokuset har vært på rensing og aktivitetstesting av CbpD. CbpD er en av hovedkomponentene i fratricidemekanismen som tillater kompetente ...