• Handel med eiendomsselskaper : bruk av Spv-eiendomsselskap 

      Berstad, Kenneth (Master thesis, 2013-02-15)
      Temaet for denne avhandlingen er bruken av SPV-Eiendomsselskap ved kjøp og salg av eiendom. Målet med oppgaven er å klargjøre hva som gjør denne handelsformen spesiell, samt hvilke utfordringer som er knyttet til den og ...