• Aldersuavhengig bonitering med arealbasert laserdata fra to tidspunkt 

   Berlin, Axel Johan (Master thesis, 2017-05-15)
   Rasjonell forvaltning av skogressurser krever god informasjon om skogen og skogarealet. Beslutninger om tiltak i skogen tas på grunnlag av informasjonen man har, og eventuelle feil i informasjonen kan føre til at beslutninger ...
  • Aldersuavhengig bonitering med arealbasert laserdata fra to tidspunkt 

   Berlin, Axel Johan (Master thesis, 2017-05-15)
   Abstract Sustainable forest management requires good information about the forest and its area. Decisions on forest treatment are taken on basis of the information you have, and errors in the information can lead to ...