• Ny elektrisitetsforsyning av øya Myken på Helgelandskysten 

      Bergmann, Emil André (Master thesis, 2014-09-04)
      Denne masteroppgaven undersøker alternativer for hvordan øya Myken bør forsynes med elektrisitet når den eksisterende sjøkabelen er forventet å nå sin endelige levetid i nær fremtid. To av de undersøkte alternativene ...