• Forsyning og forbruk av energi i lakseoppdrett 

      Bergland, Åse Asvald (Master thesis, 2016-08-30)
      Sjølokalitetene i oppdrettsnæringen er i dag i stor grad driftet av dieselaggregat. Cermaq ønsker midlertidig å gå over til mer miljøvennlige og økonomiske løsninger. Denne oppgaven består av tre deler som omhandler: 1) ...