• Naturbruk - utdanning for bærekraftig utvikling? 

      Bergerud, Elin (Master thesis, 2016-12-12)
      Denne masteroppgaven undersøker elevers opplevelse og erfaring med utdanningsprogrammet naturbruk, samt hvilken betydning denne utdanningen har for eleven på lengre sikt. I tillegg knytter oppgaven et yrkes- og samfunnsperspektiv ...