• Den bærekraftige lederen 

      Berger, Håkon Frengstad (Master thesis, 2019)
      Bærekraftig ledelse krever en fundamentalt ulik tilnærming til ledelse av virksomheter enn hva som kommer fram av mange tradisjonelle ledelsesmodeller. Det krever en endring i tankegang og praksis fra toppleder og styret, ...