• Kostnadsavvik ved nyanlagte skogsbilveier 

      Berg Raaen, Lars (Master thesis, 2017)
      Skogsbilveinettet i Norge har behov for utbygging så vel som opprustning. Basert på historisk statistikk, er 75% av veinettet i skogene eldre enn 25 år. En stor del av nyanleggsaktiviteten består av forlengelse av eksisterende ...