• Analyse av solcelleanlegget på Glava Energy Center i Sverige 

      Belsby, Karen Marie Utne (Master thesis, 2015-08-05)
      I denne oppgaven har Glava Energy Centers (GEC) solcelleanlegg blitt analysert. GEC ligger i Värmland i Sverige og er et testsenter for ulike løsninger for fornybar energi, som for eksempel PV-systemer og batterilagringssystemer. ...