• Beiting i kulturlandskapet – alltid en enkel og god løsning? 

   Rosef, Line; Bele, Bolette (Grønn kunnskap e;, Research report, 2005)
   Kulturlandskapets verdier (biologiske, kulturelle, estetiske, sosiale og økonomiske) er og bør være en viktig ressurs for norske bygder, ikke minst i ei tid der det stadig settes fokus på lokalproduserte varer og tjenester. ...
  • Evaluation of grants given to maintain semi-natural grasslands in Nord-Trøndelag, Central-Norway 

   Rosef, Line; Bele, Bolette; Norderhaug, Ann; Sterten, Liv Dagny (Grønn kunnskap e;, Research report, 2004)
   Since 1993, Norwegian governmental subsidies have been applied to preserve valuable semi-natural grasslands in Norway. After 8 years of management and payments, the effects of the subsidies were investigated in the county ...
  • Finnes det universelle løsninger for restaurering og skjøtsel av kulturmarkene? 

   Bele, Bolette; Rosef, Line (Grønn kunnskap e;, Research report, 2005)
   Gjengroing er en av de største utfordringene man har i kulturlandskapet i dag. Innslaget av busker og trær bør i seg selv ikke være et kriterium for hvilke områder som er berettiget tilskudd. Det bør være kulturlandskapsverdiene ...
  • Skjøtselsplan for Schivevollen, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag 

   Bele, Bolette; Rosef, Line; Norderhaug, Ann (Grønn kunnskap e;, Research report, 2005)
   Skjøtselsplanen gir anbefalninger for restaurerings- og skjøtselstiltak som skal gjenåpne og opprettholde de gjengroende eng- og skogsområdene ved småbruket Schivevollen i Trondheim kommune. Det er gjennomført planteregistreringer ...