• Tillaging av Seterettede Mutanter i Human Chitotriosidase 

      Beck, Ane Marie (Master thesis, 2012-11-13)
      Kitin er et uløselig og lineært polysakkarid som består av N-acetylglukosaminenheter bundet sammen med β-1,4-bindinger. Kitin finnes ikke naturlig i kroppen, men mennesker kan likevel produsere humane kitinaser som degraderer ...