• Økonomiske insentiver for sosial boligutvikling 

      Bastiansen, Pia (Master thesis, 2013-08-30)
      Denne oppgaven utfordrer et mulighetsrom for utvikling av rimelige boliger for husstander med lite midler og lavere inntekt, slik at de kan komme seg inn på eiermarkedet. Temaet for oppgaven inngår i sosial boligutvikling, ...