• Jordskifte etter § 2 i strandsonen 

      Bø, Eirin Bjørnarsdotter (Master thesis, 2013-08-26)
      Formålet med denne masteroppgaven har vært å se på hvilke problemer i forbindelse av privat eiendom som kan oppstå i strandsonen, og hvilke virkemidler jordskifteretten bruker etter jordskifteloven § 2 for å løse de. I ...