• Genetic structure and origin of semi-domesticated reindeer 

   Røed, Knut H.; Kvie, Kjersti Sternang; Bårdsen, Bård-Jørgen (Chapter, 2022)
   This chapter discusses the genetic variation and structure of semi-domesticated reindeer, as well as the genetic effects of the domestication process in connection with the pastoral transition from hunters to herders. The ...
  • Historical and social–cultural processes as drivers for genetic structure in Nordic domestic reindeer 

   Røed, Knut; Kvie, Kjersti; Bårdsen, Bård-Jørgen; Laaksonen, Sauli; Lohi, Hannes; Kumpula, Jouko; Aronsson, Kjell-Åke; Åhman, Birgitta; Våge, Jørn; Holand, Øystein (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   We have analyzed DNA microsatellites and the mitochondrial control region in reindeer from 31 different husbandry areas in Norway, Sweden, and Finland in order to better understand the processes that underlie the genetic ...
  • Recent large‑scale landscape changes, genetic drift and reintroductions characterize the genetic structure of Norwegian wild reindeer 

   Kvie, Kjersti; Heggenes, Jan; Bårdsen, Bård-Jørgen; Røed, Knut (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Landscape changes, such as habitat loss and fragmentation, subdivide wild populations, reduce their size, and limit gene flow. These changes may further lead to depletion of genetic variation within populations as well as ...
  • Velferdskriterier i reindriften 

   Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Mejdell, Cecilie Marie; Stubsjøen, Solveig Marie; Ozkan, Seyda; Rødbotten, Rune; Bårdsen, Bård-Jørgen; Rødven, Rolf (NIBIO Rapport, Research report, 2017)
   Formålet med prosjektet var å identifisere ulike faktorer som kunne påvirke velferd hos tamrein, og som kunne implementeres i produksjonssystemene, på beite, i gjerdet, på slakteriet, gjennom produktmerking og fremtidige ...
  • Velferdskriterier i reindriften – En studie av velferdsindikatorer og mulige kvalitetskriterier for rein og reinkjøtt 

   Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Mejdell, Cecilie Marie; Stubsjøen, Solveig Marie; Ozkan, Seyda; Rødbotten, Rune; Bårdsen, Bård-Jørgen; Rødven, Rolf (NIBIO Rapport, Research report, 2017)
   Formålet med prosjektet var å identifisere ulike faktorer som kunne påvirke velferd hos tamrein, og som kunne implementeres i produksjonssystemene, på beite, i gjerdet, på slakteriet, gjennom produktmerking og fremtidige ...