• Kraftmarkedet i Norge og Norden frem mot 2050 

      Astrup, Henning Winsnes (Master thesis, 2021)
      Kraftmarkedet i Norge og Norden er i endring, der en omstilling til et mer klimavennlig energisystem er viktig for å nå målet om klimanøytralitet i 2050. Vi står overfor et grønt skifte der vi i fremtiden vil ha mer ...