• Effektivitet i ungskogpleie : en sammenligning av ryddesager 

      Askheim, Christoffer (Master thesis, 2014-09-23)
      Skogbruket i Norge har de siste 50 årene gjennomgått store forandringer. Både teknologiske fremskritt og samfunnsøkonomiske faktorer har påvirket næringen betydelig. I dag er det om lag 6500 ansatte i skogbruket, og med ...