• Folkehelse og frivillighetsarbeid 

      Arka, Trude (Master thesis, 2018)
      Bakgrunn: I møte med fremtidens utfordringer innen folkehelse- og velferdsfeltet trekkes ofte frivillig sektor frem som en del av løsningen. Deltagelse i frivillig arbeid er også viktig for å fremme deltakelse og sosial ...