• Atmospheric Chemistry of tert-butylamine and AMP 

   Antonsen, Simen Gjelseth; Bunkan, Arne Joakim Coldevin; D'Anna, Barbara; Eichler, Philipp; Farren, Naomi J.; Hallquist, Mattias; Hamilton, Jacquiline F.; Kvarnliden, Hampus; Mikoviny, Tomas; Müller, Markus; Nielsen, Claus Jørgen; Stenstrøm, Yngve H.; Tan, Wen; Wisthaler, Armin; Zhu, Liang (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  • Atmospheric Chemistry of tert-butylamine and AMP 

   Antonsen, Simen Gjelseth; Bunkan, Arne Joakim Coldevin; D'Anna, Barbara; Eichler, Philipp; Farren, Naomi J.; Hallquist, Mattias; Hamilton, Jacquiline F.; Kvarnliden, Hampus; Mikoviny, Tomas; Müller, Markus; Nielsen, Claus Jørgen; Stenstrøm, Yngve H.; Tan, Wen; Wisthaler, Armin; Zhu, Liang (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  • Forsøk på syntese av (R,5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-3-hydroksikosa-5,8,11,14,17-pentaensyre 

   Haukebø, Anders (Master thesis, 2017)
   The goal was to synthesise the natural product (R,5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-3-hydroxyicosa- 5,8,11,14,17-pentaenoic acid (1). This hydrocarbon has been isolated from the yeast Dipodascopsis uninucleata. The synthesis of the ...
  • Forsøk på syntese av et glycero-galactolipid og et sphingolipid 

   Nybøle, Nils Markus Vedal (Master thesis, 2019)
   Det ble gjort et forsøk på å syntetisere 2-(dodecanoyloxy)-3-(((2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)propyl heptadecanoate. Dette skulle bli gjort ved å først allylere beskyttet ...
  • Safe Synthesis of Alkylhydroxy and Alkylamino Nitramines 

   Antonsen, Simen Gjelseth; Aursnes, Marius; Gallantree-Smith, Harrison; Dye, Christian Jarle; Stenstrøm, Yngve (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Three different protocols for the syntheses of hydroxyalkylnitramines are presented and compared. Safety issues regarding the synthesis of nitramines are also discussed.
  • Stereopermutation on the Putative Structure of the Marine Natural Product Mucosin 

   Antonsen, Simen Gjelseth; Gallantree-Smith, Harrison Christopher; Görbitz, Carl Henrik; Hansen, Trond Vidar; Stenstrøm, Yngve H.; Nolsøe, Jens Mortansson Jelstrup (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  • Syntese av fettsyreamider med larvicid-aktivitet 

   Johansson, Silje Julie Rørslett (Master thesis, 2017)
   Målet for oppgaven var å lage et bibliotek bestående av fettsyreamider fra forskjellige fettsyre- og amidderivater. Bakgrunnen for dette var forskning som gikk ut på å teste forskjellige fettsyreamider for biologisk aktivitet ...
  • Syntese mot 5S,6S-dihydroksyeikosapentaensyre og 5S,6S-dihydroksydokosaheksaensyre via stereoselektiv hydrolyse av de respektive epoksidene 

   Stillerud, Marianne (Master thesis, 2019)
   Studier har vist at oppløsning av inflammasjon er en biosyntetisk aktiv prosess, som er nøye regulert av flere superfamilier av oksygenerte PUFAer. Disse forbindelsene dannes endogent og betegnes som spesifikke pro-oppløsende ...
  • Synthesis of Racemic β-Chamigrene, a Spiro[5.5]undecane Sequiterpene 

   Antonsen, Simen Gjelseth; Skattebøl, Lars; Stenstrøm, Yngve (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   The present paper describes a total synthesis of racemic β-chamigrene (1), a sesquiterpene with a spiro[5.5]undecane carbon framework. Compared with previously reported β-chamigrene syntheses, we were able to reduce the ...