• Bestandstilvekstmodeller for "alminnelig" ensaldret skog i Norge 

   Andreassen, Kjell; Eid, Tron; Tomter, Stein Michael (Forskning fra Skog og landskap, Research report, 2008)
   Formålet med dette arbeidet har vært å lage modeller som beskriver tilveksten i «alminnelig skog» i Norge. Det er benyttet datamateriale fra Landsskogtakseringen siden dette representerer et godt tverrsnitt av skogtyper, ...
  • Skogens helsetilstand i Norge - resultater fra skogskadeovervåkingen i 2013 

   Timmermann, Volkmar; Andreassen, Kjell; Clarke, Nicholas; Nordbakken, Jørn-Frode; Røsberg, Ingvald; Solheim, Halvor; Aas, Wenche (Rapport fra skog og landskap, Research report, 2014)
  • Skogens helsetilstand i Norge. Resultater fra skogskadeovervåkingen i 2016 

   Timmermann, Volkmar; Andreassen, Kjell; Clarke, Nicholas; Flø, Daniel; Magnusson, Christer; Nordbakken, Jørn-Frode; Røsberg, Ingvald; Solheim, Halvor; Thunes, Karl H; Wollebæk, Gro; Økland, Bjørn; Aas, Wenche (NIBIO Rapport, Research report, 2017)
   Skogens helsetilstand påvirkes i stor grad av klima og værforhold, enten direkte ved tørke, frost og vind, eller indirekte ved at klimaet påvirker omfanget av soppsykdommer og insektangrep. Klimaendringene og den forventede ...
  • Stand-level mortality models for nordic boreal forests 

   Siipilehto, Jouni; Allen, Micky; Nilsson, Urban; Brunner, Andreas; Huuskonen, Saija; Haikarainen, Soili; Subramanian, Narayanan; Antón-Fernández, Clara; Holmström, Emma; Andreassen, Kjell; Hynynen, Jari (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   New mortality models were developed for the purpose of improving long-term growth and yield simulations in Finland, Norway, and Sweden and were based on permanent national forest inventory plots from Sweden and Norway. ...