• Forsinket diagnostikk av kreftsykdom hos eldre 

      Andersen, Marte (Master thesis, 2017)
      Bakgrunn: Kreftsykdom er en av nåtidens største utfordringer i helsetjenesten og det er forventet at antallet krefttilfeller kommer til å øke med 40% de neste 15 årene. Tre av fire kreftdiagnoser stilles hos personer ...