• The effect of feeding routines on lions and tigers in a zoo environment 

      Amundrød, Helene Dilling (Master thesis, 2023)
      Denne studien hadde som mål å undersøke effekten av to ulike fôringsrutiner på adferden til løver (Panthera leo melanochaita) og tigre (Panthera tigris tigris) i et dyreparkmiljø. Fôringsrutinene som ble vurdert, involverte ...