• Factors affecting pressure resistant insulation wood fibre boards 

      Amthor, Hannah Skaar (Master thesis, 2018)
      Denne studien undersøkte effekten av tetthet, tilsetting av leire og behandling av nanocellulose (CNF) på trefiberplater laget av Norske Skog Saugbrugs i Halden, Norge. Bakgrunnen for produksjon av fiberplatene var at ...