• Usikkerhet i plan- og reguleringsprosesser 

      Alvestad, Henning Langjord (Master thesis, 2016)
      Det er en rekke forhold og problemstillinger for forslagsstiller å ta stilling til under plan- og reguleringsprosess som vil kunne ha en avgjørende effekt for utfallet og resultatet av prosjektet. I den forbindelse er ...