• Utvikling av et forankringssystem basert på polyester og nylon 

      Aldrin, Heming Smedsrud (Master thesis, 2018)
      For å nå målene som nesten alle verdens land har blitt enige om gjennom Parisavtalen, må jobben intensiveres rundt fornybare energikilder. Vindkraft har pekt seg ut som en av de ledende alternativene til fossilt brensel ...