• Effekt på lydisolasjon som følge av uttørking av massivtre 

      Alavi, Razegheh (Master thesis, 2018)
      Hensikten med denne oppgaven er å undersøke hvordan uttørking av massivtre påvirker lydisolasjon. Oppgaven tar utgangspunkt i to åtte-etasjes bygninger av massivtre, som ble ferdigstilt i august i 2013. Det ble foretatt ...