• Evaluering av flomtiltak i Reistadveien i Asker kommune 

      Alani, Omar Salem (Master thesis, 2018)
      Den globale oppvarmingen fører til klimaendringer i Skandinavia. Dette vil gi økende nedbørintensiteter i mesteparten av Norge. Hyppigheten av flommer har økt, grunnet dårlig klimatilpasning. Et eksempel er flommen i Danmark ...