• Renseeffekten til Måsabekken rensepark 10 år etter etablering. 

      Abudayya, Asil Abdallah (Master thesis, 2018)
      Ullensaker kommune mangler store resipienter for å ta imot overvann. Kommunen planlegger derfor langsiktige prosjekter og iverksetter tidlig planlegging for mulige tiltak for å ivareta sine resipienter. En lokal overvannsløsning, ...