• Fornyelse av Bacheparken 

      Aass, Kim André (Master thesis, 2021)
      Denne oppgaven omhandler fornyelse av Bacheparken, en kommunalt eid og driftet park i Drammen by i Viken. Parken er anlagt i 1847 som en Engelsk landskapspark. Parken ble tegnet av Hans Gude i 1846, etter ønske fra Kjøpmannen ...