• Effekten av fibertilsetning i brød på energiinnhold og glukoserespons 

      Aas, Ragnhild Tokvam (Master thesis, 2011-08-25)
      Med bakgrunn i EUs nye omregningsfaktor for kostfiber på 2 kcal/g ønsket vi i denne studien å finne energiverdien i ertefiber for å kunne videreutvikle et konsept med bruk av store mengder fiber i brød, med hensikt å kunne ...