• Systemkostnader ved miljøsertifisering av skog i Norge 

      Aamodt, Ola Westby (Master thesis, 2018)
      Aktiv forvaltning av miljø og klima er sett på som en av vår tids største utfordringer. Sertifisering av skog og skogprodukter har kommet som et krav fra forbruker, og skal tilføre skogforvaltningen noe mer enn lover og ...