• Bykvalitet : et studie av utbyggingsplaner i "hovinbyen i Oslo 

      Østensjø, Kirsten Kørte (Master thesis, 2013-09-09)
      Det har vært et sterkt fokus på fortetting og effektiv arealutnyttelse siden debatten om bærekraftig utvikling ble satt på agenda av Brundtlandkommisjonen. Det er på kommunalt nivå blitt lagt vekt på fortetting men det ...