• Vurdering av sluttrapport i et tverrfaglig utforskende prosjekt 

      Ødemark, Laila (Master thesis, 2012-06-21)
      Denne studien er en del av prosjektet ElevForsk som har som hovedmål å utvikle undervisning i utforskende arbeidsmåter knyttet opp til hovedområdet Forskerspiren i læreplan for naturfag og grunnleggende ferdigheter i ...