• Sumvirkninger av Vindmøller i Kyst-Norge 

      Ås, Kristin (Master thesis, 2011-09-23)
      Denne oppgaven ser på visuelle sumvirkninger på landskap som følge av vindkraftutbygging. Det er i dag et stort press på kystlandskapet vårt gjennom bygde og planlagte vindkraftanlegg. Konsekvensene for kystlandskapet med ...