• Verdipremie på Oslo Børs : en studie av Oslo Børs 1983-2010 

      Ådland, Ole; Hansen, Kristian (Master thesis, 2012-06-19)
      Denne oppgaven drøfter hvorvidt det eksisterer en verdipremie, definert som differansen i avkastningen mellom selskaper med høy og lav P/B og P/E, på Oslo Børs i perioden 1983-2010. Dette påvises ved en signifikant ...