• Kvalitetsboliger på Nordstrandmyra 

      Alnes, Silje Kathrin (Master thesis, 2013-08-07)
      Det blir sagt at kvaliteten på nye boliger er under press og at markeds økende styring av utbyggingen har ført til mindre fokus på hva en god bolig faktisk er. Denne oppgaven er ment å være et bidrag i debatten om hvilke ...