• Ryper før og nå 

      Hjeljord, Olav (MINA fagrapport;30, Report, 2015)
      En sammenstilling av jaktstatistikk og rapporter fra viltnemndene viser en kraftig nedgang i bestanden av lirype (Lagopus lagopus) fra 1872 til i dag. Det har samtidig vært en endring i mønstret for bestandssvingningene. ...