• Erstatning for jakt ved ekspropriasjon til veiformål 

      Bjorheim, Terje Lauvik (Master thesis, 2010-11-30)
      Temaet for denne masteroppgaven er erstatninger for jakt ved ekspropriasjon til veiformål. Hovedproblemstillingen er: Gis det erstatning for jakt i forbindelse med erverv til veiformål? Målet ved oppgaven er å finne ut om ...