• Yara International ASA : en verdivurdering og råvareanalyse 

      Petersen, Simen A. K.; Gillebo, Andreas (Master thesis, 2012-09-20)
      Oppgaven verdsetter Yara International ASA, ved å benytte en fundamental- og en relativ metode. Verdsettingen suppleres av en industri- og en nøkkeltallsanalyse, i tillegg til at en sensitivitetsanalyse og en råvareanalyse ...