• 3 byrom i Trondheim : om planer, bruk og opplevelser 

      Tønnesen, Kristine (Master thesis, 2011-09-23)
      Denne masteroppgaven er en praktisk og komparativ studie av tre byrom i Trondheim; Torget, Bakklandet og Solsiden. Oppgavens formål er å gi et innspill til generelt planarbeide med tanke på å tilrettelegge for aktivitet i ...